Od roku 1994 Vám pomáhame efektívne komunikovať s Vašou cieľovou skupinou prostredníctvom médií.

Spájame analytiku veľkých dát, vlastných prieskumov, výsledkov realizovaných kampaní, skúseností nášho tímu ako aj know-how spolupracujúcich agentúr - medzinárodnej siete Havas Media Group a našej dcérskej digitálnej mediálnej agentúry DIGILINE. Hlavnou úlohou dcérskej agentúry DIGILINE je čo najlepšie využiť digitálny mediálny priestor a potenciál performance kampaní s cieľom pomáhať značkám s digitálnou komunikačnou stratégiou. Naše služby využívajú rovnako malí klienti, ako aj veľké nadnárodné spoločnosti.

Čo pre vás robíme:


01

Analýza trhu

Analýzu trhu a Vašej cieľovej skupiny vytvárame so zreteľom na aktuálne trendy v marketingu a v komunikácii, preferencie spotrebiteľov a Vašich terajších, ako aj potenciálnych zákazníkov.

02

Mediálna stratégia

Na základe Analýzy trhu pre vás navrhujeme mediálnu stratégiu. Jej súčasťou sú aj odporúčania, ktoré súvisia so značkou a obsahom komunikácie.

03

Plánovanie a nákup médií

Podľa Mediálnej stratégie pre Vás vyberáme a realizujeme konkrétne mediálne nosiče a aktivity, ktoré sú najvhodnejšie pre dosahovanie Vašich obchodných cieľov.

04

Vyhodnocovanie výsledkov

Pravidelne pre Vás a spolu s Vami pripravujeme priebežné a finálne reporty jednotlivých kampaní a získané poznatky využívame pri našej ďalšej práci.

Čo nás odlišuje od iných agentúr:

Máme viac ako 25 rokov skúseností, počas ktorých sme sa vypracovali na najväčšiu mediálnu agentúru na Slovensku. Držíme krok s najnovšími mediálnymi a komunikačnými trendami a technológiami nielen doma, ale aj vo svete.

Spájame skúsenosti seniorských zamestnancov so sviežim prístupom mladších kolegov, čím sa nám dlhodobo darí obohacovať overené know-how spoločnosti o novinky a trendy zo sveta médií.

Vďaka našej pozícii na trhu nakupujeme mediálny priestor za vysoko konkurenčné ceny.

Realizujeme vlastný prieskum zameraný na znalosť značky a reklamy (Unitrack) v spolupráci s agentúrou Median SK, ktorý nám umožňuje efektívnejšie plánovanie a vyhodnocovanie kampaní.